interra
oer de feart 163,joure

 
Watercampus Leeuwarden:
contractmanagement en directievoering
J.W. Frisosluis Stavoren:
ontwerp en duurzaamheid
Klassieke Schepenhaven Terherne:
bestek en toezicht
Stadsuitleg Leeuwarden:
directievoering
Sinds 2000 is interra actief als advies- en ingenieursbureau op het brede terrein van ruimtelijke vraagstukken en adviseert zowel publieke als private partijen.
Wij doen dat vanuit het idee dat een goed advies begint bij het inleven in de wensen van de opdrachtgever in combinatie met een gedegen inhoudelijke kennis en gezond verstand.
Alle fasen in het proces van ruimtelijke plannen worden kunnen vanaf het eerste concept, via het ontwerp naar de technische uitwerking en de beheerconsequenties, alsmede de planologische en vergunningprocedures, in eigen huis worden ingevuld.
Door haar brede ervaring met plannings- en besluitvormingsprocessen, haar senioriteit en flexibele instelling wordt zij daarnaast regelmatig gevraagd voor het voeren van proces- en projectmanagement bij vraagstukken